I7- Wonton Soup + One Roll + One Drink

Combo Hoành Thánh, 1 Chả Giò / Gỏi Cuốn, 1 Nước Ngọt.

$ 17.99


Drag & Drop Ingredients
Extra Options