I3- Grilled Pork Vermicelli + One Roll + One Drink

Combo Bún Thịt Nướng, 1 Chả Giò / Gỏi Cuốn, 1 Nước Ngọt.

$ 18.99


Drag & Drop Ingredients
Extra Options